Lauwersland Online - Varen en wandelen over de Dollard met Het Groninger Landschap

Varen en wandelen over de Dollard met Het Groninger Landschap

Op zondag 10 september orga­ni­seert Het Groninger Land­schap vanaf de M.S. Noord­ster een vaar­tocht met kwel­der­wan­de­ling over de Dollard.

Vanuit de jacht­haven van Termunter­zijl varen we over de Dollard tussen droog­ge­vallen platen door en slin­ge­rende geulen naar Nieuwe Staten­zijl. Onderweg zien we vele vogels op de slikken en misschien een paar zeehonden.

Bij Nieuwe Staten­zijl wandelen we over de kwelder en door riet­kragen naar de rand van de Dollard.


Lauwersland Online - Varen en wandelen over de Dollard met Het Groninger Landschap


Café/Restaurant/Jachthaven Termunter­zijl
Plankpad 7
9948 PK Termunter­zijl

Datum: zondag 10 september 2017
Tijd: 10:45 — 16:30 uur

Kosten: € 30,00 voor Bescher­mers van Het Groninger Land­schap / € 38,00 voor niet-Bescher­mers / € 20,00 voor kinderen tot en met 12 jaar
Aanmelden: via www.groningerlandschap.nl — acti­vi­teiten

Aan boord zijn consump­ties tegen beta­ling verkrijg­baar!


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Land­schap