Lauwersland Online - VEH: veel huizenkopers volgend jaar toch een lagere hypotheek

VEH: veel huizenkopers volgend jaar toch een lagere hypotheek

Veel mensen kunnen volgend jaar toch minder lenen om een eigen huis te kopen. Posi­tieve berichten over hogere hypo­theken blijken lang niet voor iedereen op te gaan.

Met name de grote groep huizen­ko­pers die een hypo­theek afsluit met een rente onder de 2% kan met ingang van het nieuwe jaar minder lenen. Vere­ni­ging Eigen Huis rekende de effecten van de nieuwe hypo­theek­normen door.

Minder hypotheek bij lage rente

Veel star­ters kopen een huis met Nati­o­nale Hypo­theek­ga­rantie (NHG) en een rente­vaste periode van 10 jaar of langer. De maxi­male hypo­theek onder NHG-voor­waarden blijft volgend jaar met € 245.000 onge­wij­zigd.

De rente van deze popu­laire hypo­theken ligt vaak onder de 2% en daarmee kunnen kopers volgens de nieuwe normen straks minder lenen. Oorzaak hiervan zijn nieuwe tabellen om de maxi­male leen­mo­ge­lijk­heden te bepalen. Een lage hypo­theek­rente zorgt voor een lagere rente­af­trek en die heeft invloed op het deel van het inkomen dat maxi­maal besteed mag worden aan de hypo­theek­lasten (de woon­quote).

Bij een hypo­theek­rente van 1,75% kan een eenver­diener met een inkomen van € 35.000 volgend jaar € 8.164 minder lenen dan nu het geval is. Twee­ver­die­ners met een geza­men­lijk inkomen van € 40.000 kunnen dan bij hetzelfde rente­per­cen­tage € 9.331 minder hypo­theek krijgen, ondanks dat het tweede inkomen voor een iets groter deel mag worden meege­teld.

Dit jaar nog een hypotheek, handel dan snel

Iedereen die nog onder de huidige voor­waarden zijn hypo­theek wil afsluiten moet zorgen dat de aanvraag uiter­lijk begin december bij de geld­ver­strekker binnen is. Dan sluiten banken hun loketten om de aanvragen om nog voor 31 december te kunnen afhan­delen.

Dit jaar kan een huizen­koper een hypo­thee­k­aan­vraag doen tot 102% van de markt­waarde van de woning, volgend jaar kan maxi­maal 101% worden geleend. In 2018 loopt dat terug naar 100%. Kopers zullen dus steeds meer eigen geld moeten neer­leggen bij de aankoop van een woning.

Bezoek voor meer infor­matie over de Vere­ni­ging Eigen Huis de website www.eigenhuis.nl !

© Vere­ni­ging Eigen Huis