Lauwersland Online - "Verborgen Schatten" inspiratiebron voor de amateurkunstexpositie op Verhildersum

"Verborgen Schatten" inspi­ra­tie­bron voor de amateur­kunst­ex­po­sitie op Verhil­dersum

Van 30 september tot en met 29 oktober kan men op Verhil­dersum terecht om van beel­dende kunst met het thema "Verborgen Schatten" te genieten. Tradi­ti­o­neel is de herfst­ten­toon­stel­ling op Verhil­dersum in Leens een expo­sitie met werk van amateur­kun­ste­naars uit de regio. 

"Verborgen Schatten", waar denkt u dan aan? Denkt u bijvoor­beeld aan schat­graven? Of denkt u aan een brand­kast, aan schatten in de natuur zoals mine­ralen en fossielen, aan arche­o­logie en Pompeï, aan opge­doken schatten uit een VOC-schip, aan een verwacht nieuw kleintje of dat ene prach­tige plekje in het land­schap? U ziet: met dit onder­werp kun je alle kanten op. Het is dan ook elke keer weer een uitda­ging voor de deel­ne­mers: hun eigen inter­pre­tatie van het onder­werp vorm­geven. Soms is het een echte eyeo­pener.

Ieder jaar weer slagen amateur­kun­ste­naars erin om het publiek te verrassen met hun werken. Ook dit jaar is dat weer gelukt. De afge­lopen decennia is de kwali­teit van de inzen­dingen gestaag gegroeid. Steeds weer over­stijgen sommige kunst­werken het niveau van amateur­werk en maken mede daar­door een bezoek meer dan waard.

Door de jaren heen is een vaste kern deel­ne­mers ontstaan, ieder jaar aange­vuld met nieuwe deel­ne­mers. Omdat elk jaar het onder­werp verschilt, is tot het laatste moment ondui­de­lijk hoe de expo­sitie zal uitpakken. Dit zorgt ervoor dat deze tentoon­stel­ling verras­send en boeiend is. Daarbij zijn de hand en het oog van de tentoon­stel­lings­ma­kers onont­beer­lijk! Kom en laat u verrassen door de werken van deze grote groep amateur­kun­ste­naars.


Muse­um­boer­derij Verhil­dersum
Dijk­stil­sterweg 4
9965 TH Leens

Datum: zaterdag 30 september tot en met zondag 29 oktober 2017
Tijd: van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 17:00 uur

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter !