"Geef kleur aan Het Hoge­land." Met dit motto hoopt de toekom­stige gemeente Het Hoge­land zoveel moge­lijk mensen op 21 november naar de stembus te krijgen. Om stem­ge­rech­tigden te helpen hun stem te bepalen, wordt op vrijdag 21 september de verkie­zings­web­site www.hethogeland.nl gelan­ceerd.