Lauwersland Online - Vernieuwingen binnen Admiraliteitsdagen

maandag 3 juni 2019

Vernieu­wingen binnen Admi­ra­li­teits­dagen

Voor­be­rei­dingen negende editie in volle gang

De Admi­ra­li­teits­dagen start de negende offi­ciële editie met een aantal vernieu­wingen in het programma en orga­ni­satie. Vorige week donderdag werd op een infor­mele bijeen­komst de start van de voor­be­rei­dingen gevierd. Voor­zitter Jan Michiel van der Gang: "De Admi­ra­li­teits­dagen wordt een feest voor heel Noord­oost Fryslân."