Lauwersland Online - Vertrouwen in woningmarkt aardbevingsgebied toegenomen

Vertrouwen in woningmarkt aardbevingsgebied toegenomen

Het vertrouwen in de woningmarkt is onder bewoners van de gemeenten in het aardbevingsgebied  toegenomen sinds 2015. Dat blijkt uit de eerste Eigen Huis Marktindicator Groningen, die de TU Delft in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft uitgevoerd.

In de aardbevingsgemeenten vindt 49 procent van de bewoners het een gunstig moment om een woning te kopen. Dit komt door de lage hypotheekrente en de gunstige economische situatie, maar het is volgens TU Delft ook aannemelijk dat het werk van NCG met betrekking tot de aardbevingsproblematiek aan dit vertrouwen bijdraagt.

Onder de bewoners in de aardbevingsgemeenten is vooral onder jongeren, de potentiële starters op de woningmarkt en huurders het vertrouwen in de koopwoningmarkt  opgelopen. Het vertrouwen is in de aardbevingsgemeenten hoger dan in de rest van de provincie. Het gaat dan om de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum. Bewoners uit deze gemeenten oordelen positiever over de algemene koopsituatie in het afgelopen en komende jaar dan bewoners elders in Groningen. Over de ontwikkeling van de koopprijs van woningen zijn bewoners in de aardbevingsgemeenten minder positief dan bewoners elders in Groningen en in Nederland als geheel.

Eigen Huis Marktindicator

TU Delft heeft in opdracht van de Vereniging Eigen Huis in 2004 de Eigen Huis Marktindicator ontwikkeld. Hiermee kan het vertrouwen onder woonconsumenten in de koopwoningenmarkt worden gemeten. Eind 2016 heeft NCG aan TU Delft  opdracht gegeven om voor vijf kwartalen, van het eerste kwartaal 2017 tot en met het eerste kwartaal 2018, de marktindicator specifiek voor Groningen uit te breiden. In juli is de rapportage van het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd. Hierin wordt een vergelijking gemaakt tussen het eerste kwartaal van 2017 en 2015. Van de tussentijdse periode zijn onvoldoende gegevens om specifiek voor Groningen uitspraken te doen.


Over de Nationaal Coördinator Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen is een samenwerking van twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nationaal Coördinator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het schadeherstel en het aardbevingsbestendig maken van de huizen en gebouwen en infrastructuur (zoals wegen en dijken) in het aardbevingsgebied in de provincie. In de organisatie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

De Nationaal Coördinator Groningen valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken. Hij heeft rechtstreeks toegang tot de betrokken ministers en kan via de minister van Economische Zaken voorstellen doen aan de Ministerraad. De Nationaal Coördinator Groningen kan voorstellen doen voor de agenda van en deelnemen aan de vergaderingen van de betrokken onderraad voor de Ministerraad (REZIM), van Gedeputeerde Staten van Groningen en van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten om bijvoorbeeld het programma of de voortgang van het programma te bespreken.

In het instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen leest u meer over de bevoegdheden van de Nationaal Coördinator Groningen.

Medewerkers

De medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen werken voornamelijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de medewerkers werkt in Den Haag. De medewerkers ondersteunen de Nationaal Coördinator in zijn taken: het komen tot voorstellen voor, het bevorderen van en bijdragen aan de uitvoering en het bewaken en rapporteren over de voortgang van het programma ‘Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen’.

Bezoek voor meer informatie de website www.ncg.nl !

© Nationaal Coördinator Groningen