Lauwersland Online - Vijf redenen om naar de Admiraliteitsdagen in Dokkum te gaan

Vijf redenen om naar de Admiraliteitsdagen in Dokkum te gaan

Van 7 tot en met 10 september 2017 vindt hét mari­tieme en muzi­kale festival van het Noorden plaats: de Admi­ra­li­teits­dagen. Dokkum wordt omge­to­verd tot één grote avon­tu­ren­stad.

Het gratis toegan­ke­lijke festival voor jong en oud trekt jaar­lijks tien­dui­zenden mensen naar Dokkum. Vooral de concerten bij het beroemde keer­punt van de Elfste­den­tocht zijn popu­lair. Maar er is meer te doen… veel meer…

1. Spectaculaire activiteiten

Vier dagen lang is de hele stad verdeeld in verschil­lende zones. Zo zijn er bij De Helling diverse spec­ta­cu­laire acti­vi­teiten te doen met snelle boten, jetski-stunt­shows en demon­stra­ties van de brand­weer, politie en marine. Ook is hier een kermis met onder andere grote bungee-tram­po­lines.

Wie liever in rustiger vaar­water verkeert kan terecht bij het Ooster­bol­werk / Hard­dra­vers­gracht. Hier zijn kanoërs, suppers en kinderen in water­ballen in actie. Een mooi gezicht vanaf de brug. Op zondag zijn hier gracht­zwem­mers te zien die meedoen aan de Nauti­sche mijl van Dokkum. Het is ook moge­lijk om de stad zelf vanaf het water te bekijken, door een rond­vaart te maken met bijvoor­beeld de trek­schuit of de Dokkumer Praam.

2. Foodfestival en Speciaalbierproeverij

Tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen is in Dokkum volop "food" verkrijg­baar. Op de Markt zijn rondom de circus­tent diverse food­strucks te vinden waar mensen voor een "culi­nair hoog­standje" terecht­kunnen. Ook langs de Diepswal zijn zo’n tien eetkramen langs het water verspreid waar mensen bijzon­dere hapjes kunnen proeven uit alle wind­streken.

In de Grote Kerk vindt op zaterdag 9 september een Speci­aal­bier­proe­verij plaats waar­voor bier­brou­wers uit het Noorden worden uitge­no­digd om hun speciale bier te laten proeven aan lief­heb­bers. Uiter­aard is de Brou­werij Boni­fa­tius 754 van de partij om het Dokkumer Boni­fa­ti­us­bier te promoten.

3. Straattheater in de historische binnenstad

De Diepswal wordt omge­to­verd naar de tijd dat de eerste Friese Admi­ra­li­teit in Dokkum geves­tigd was (rond 1600). De Admi­ra­li­teit zorgde in oorlogs­tijd voor de bevei­li­ging van de scheep­vaart en de kust­be­scher­ming van Fries­land en Groningen. Tien­tallen acteurs spelen zaterdag 9 september bij het Admi­ra­li­teits­huis – maar ook in de rest van het centrum — scènes die geba­seerd zijn op verhalen over de historie van Dokkum en de Admi­ra­li­teit. Speciaal voor deze gele­gen­heid wordt een ouder­wetste taveerne nage­bouwd die het decor vormt. Ook worden in dit gedeelte van de stad oude ambachten uitge­voerd, zoals touw­vlechten en paling­roken.

4. Muziek op het water

Zowel op vrijdag- 8 als zater­dag­avond 9 september barst bij het hoofd­po­dium het feest los met wederom artiesten van formaat. De histo­ri­sche binnen­stad is het decor van deze unieke concerten met topar­tiesten die optreden op een podium op het water tussen tien­tallen authen­tieke schepen. Dit jaar zijn in elk geval Miss Montreal en Sharon Doorson te bewon­deren.

Op de Markt is een tweede podium te vinden waar zowel lokaal talent als grotere bands optreden. Hier heerst het echte festi­val­ge­voel met het alter­na­tieve geluid, loun­ge­bankjes en sfeer­volle verlich­ting.

5. Bijzondere schepen

Wat zouden de Admi­ra­li­teits­dagen zijn zonder schepen? Zo’n zestig authen­tieke schepen worden door een jury gese­lec­teerd om tijdens dit mari­tieme festival in de histo­ri­sche binnen­stad van Dokkum te liggen. De meeste schip­pers nodigen belang­stel­lenden graag uit aan boord en laten hun schip vol trots zien. Grote viskot­ters, tjalken, skût­sjes en sleep­boten vormen een prachtig schouw­spel en doen de oude zeehaven van Dokkum herleven.

Dit jaar zullen ook het Friese Staten­jacht, de beide Dokkumer skût­sjes en de voor­ma­lige redding­boot Gebroe­ders Luden aanwezig zijn. Deze schepen vormen even­eens het unieke decor tijdens de muziek­con­certen vanaf het water.


Lauwersland Online - Vijf redenen om naar de Admiraliteitsdagen in Dokkum te gaan


Bezoek voor meer infor­matie de website www.admiraliteitsdagen.nl !

Foto's: © Marit Anker