2017 Lauwersland Online - Vlaggenactie Admiraliteitsdagen Dokkum van start

Vlaggenactie Admiraliteitsdagen Dokkum van start

Op de plek waar de Admi­ra­li­teits­dagen over precies zes weken losbarst, is vanmiddag het start­sein gegeven voor de vlag­gen­actie van de orga­ni­satie.

Voor­zitter Jan-Michiel van der Gang van de Admi­ra­li­teits­dagen heeft de eerste vlag over­han­digd aan Frits Bangma en Henk Hoeksma van de gemeente Donge­ra­deel. Zij hesen de vlag meteen in top bij het stads­huis, het hoogste punt van Dokkum, en vragen buurt­ge­noten dit voor­beeld te volgen.

Inwo­ners van Dokkum en omstreken kunnen name­lijk een bijzon­dere prijs winnen door zo veel moge­lijk vlaggen op te hangen. Deel­ne­mende straten die volledig blauw kleuren met Admi­ra­li­teits­vlaggen maken kans op een fees­te­lijke Burger­party voor de hele buurt, compleet verzorgd door Albert Heijn en de Dokkumer Vlaggen Centrale (zie www.dvc.nl/burgerparty).

Wie nog geen Admi­ra­li­teits­vlag heeft, kan terecht bij de Albert Heijn in Dokkum of Damwâld. De vlaggen zijn ook online verkrijg­baar via www.dvc.nl. Daar­naast gaat mascotte Adje de Admi­raal in augustus met een team op stap om zo veel moge­lijk mensen van vlaggen te voor­zien. Samen maken de inwo­ners van Noord­oost-Fries­land er een echte vlag­gen­regio van.

Op de foto: In het bijzijn van Appie van de Albert Heijn, Adje de Admi­raal en verte­gen­woor­di­gers van de Albert Heijn Dokkum/Damwâld en Dokkumer Vlaggen Centrale over­han­digt Jan-Michiel van der Gang de eerste vlag aan Frits Bangma en Henk Hoeksma van de gemeente Donge­ra­deel die de vlag hoog in top hijsen.

Foto: © Nanne Nicolai