Lauwersland Online - Volop activiteiten tijdens het Pinksterweekend in Zeehondencentrum Pieterburen

Volop acti­vi­teiten tijdens het Pink­ster­weekend in Zeehon­den­cen­trum Pieter­buren

Tijdens het Pink­ster­weekend zijn er in Zeehon­den­cen­trum Pieter­buren volop acti­vi­teiten te onder­nemen.

Naast de acti­vi­teiten in het Zeehon­den­cen­trum zelf zijn, waar bezoe­kers alles leren over de zeehond en zijn natuur­lijke leef­om­ge­ving, worden er ook tours op het Waddenzee aange­boden. Deze tours maken de bele­ving compleet, men leert hoe de zeehond in het wild leeft en hoe bijzonder zijn thuis "Waddenzee UNESCO Werel­derf­goed" is.

Programma Zeehon­den­cen­trum

Van zaterdag 3 tot en met maandag 5 juni worden er in het Zeehon­den­cen­trum dage­lijks rond­lei­dingen achter de schermen aange­boden. Er zijn tevens botten­shows en bezoe­kers kunnen zien hoe de zeehonden gevoerd worden. Momen­teel verblijven er vijf zeehon­den­pups in de opvang. Ella, Pancake, Roger, Spike en Poffertje zijn uiter­aard te bewon­deren.

Op zondag 4 juni is er een Kwel­derrit in samen­wer­king met Het Groninger Land­schap. De start is bij het Zeehon­den­cen­trum. In het Bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust van Het Groninger Land­schap wordt een film getoond over het Wadden­ge­bied. De rit zelf voert langs dijken en kwel­ders. Stops zijn er bij "de kolk", waar in 1717 tijdens de Kerst­vloed de dijk door­brak, bij de kwel­ders en de Kluten­plas.

Tours op de Waddenzee

Op donderdag 1 juni is er een Waddensa­fari bij avond. Een bijzon­dere vaar­tocht op het Wad waar zeehonden spotten en vogels kijken centraal staat. Tijdens de Zeehonden vrij­laat tocht op maandag 5 juni zijn opva­renden live getuige van het uitzetten van een aantal gezonde zeehonden in hun natuur­lijke leef­om­ge­ving, de Waddenzee.

Voor het meren­deel van boven­ge­noemde tochten en excur­sies is vooraf reser­veren nood­za­ke­lijk.

Bezoek voor meer infor­matie en het volle­dige programma, tijden en boekingen de website www.zeehondencentrum.nl/het-centrum/pinksteren


Zeehon­den­cen­trum Pieter­buren
Hoofd­straat 94A
9968 AG Pieter­buren