Lauwersland Online - Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2017 in de gemeente De Marne

Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2017 in de gemeente De Marne

In de gemeente De Marne werden 8028 kies­ge­rech­tigden opge­roepen om op woensdag 15 maart te stemmen voor de Tweede Kamer­ver­kie­zingen 2017. De opkomst in De Marne was 80,9%, in 2012 was dit 77,1%.

Groen­Links is met 5,8% de grootste stijger, de PvdA met -22,3% de grootste verliezer. Het CDA kreeg de meeste stemmen: 17,0%, een stij­ging van 5,1 procent ten opzichte van 2012.

De voor­lo­pige uitslag is als volgt, de cijfers zijn percen­tages:

  2012 2017 verschil
% % %
CDA 11,9 17 5,1
SP 11,9 13,9 2
VVD 17,4 13,3 -4,1
PVV 7,4 12,8 5,4
Groen­Links 3 8,8 5,8
Partij van de Arbeid 30,7 8,4 -22,3
Chris­ten­Unie 7,4 8 0,6
D66 4,5 7 2,5
Partij voor de Dieren 2,5 4,1 1,6
50+ 1,4 2,7 1,3
Forum voor Demo­cratie 0 1,5 1,5
SGP 1 1,3 0,3
VNL 0 0,3 0,3
Pira­ten­partij 0,2 0,2 0
Onder­ne­mers Partij 0 0,2 0,2
Niet Stem­mers 0 0,1 0,1
Nieuwe Wegen 0 0,1 0,1
Houwer & Van Vliet 0,6 0 -0,6
Artikel 1 0 0 0
De Burger Bewe­ging 0 0 0
DENK 0 0 0
Geen­Peil 0 0 0
Jezus Leeft 0 0 0
Liber­ta­ri­sche Partij 0 0 0
Lokaal in de Kamer 0 0 0
MenS 0 0 0
StemNL 0 0 0
Vrij Demo­cra­ti­sche Partij 0 0 0

 

BMWE

In de 3 andere gemeenten van BMWE -Bedum, Winsum en Eems­mond-, lag de opkomst hoger dan in De Marne en in alle 4 gemeenten werd het CDA de grootste partij. De PVV kreeg in De Marne en Eems­mond een aanzien­lijk hoger percen­tage stemmen dan in de gemeenten Bedum en Winsum.

De voor­lo­pige uitslag is als volgt, de cijfers zijn percen­tages:

2017 % % % %
Bedum De Marne Winsum Eems­mond
Opkomst 85,7 80,9 86,7 83,3
CDA 20,7 17 17,4 16,9
SP 12,7 13,9 11,7 16,3
VVD 12,2 13,3 11,9 12,3
PVV 7,2 12,8 6,5 11
Groen­Links 9,5 8,8 12,5 7,4
Partij van de Arbeid 7,8 8,4 10,9 9,4
Chris­ten­Unie 11,9 8 9,5 9,9
D66 9,8 7 9,7 7,2
Partij voor de Dieren 2,7 4,1 3,9 3,1
50+ 2 2,7 2,3 2,7
Forum voor Demo­cratie 1,2 1,5 1,2 1,2
SGP 1,4 1,3 1,2 1,4
VNL 0,2 0,3 0,3 0,3
Pira­ten­partij 0,3 0,2 0,4 0,3
Onder­ne­mers Partij 0,1 0,2 0,1 0,1
Niet Stem­mers 0,1 0,1 0,1 0,1
Nieuwe Wegen 0,1 0,1 0,1 0,1
Houwer & Van Vliet 0 0 0 0
Artikel 1 0 0 0,1 0
De Burger Bewe­ging 0,1 0 0,1 0
DENK 0 0 0 0
Geen­Peil 0 0 0 0
Jezus Leeft 0 0 0 0
Liber­ta­ri­sche Partij 0 0 0 0
Lokaal in de Kamer 0,1 0 0,2 0,1
MenS 0 0 0 0
StemNL 0 0 0 0
Vrij Demo­cra­ti­sche Partij 0 0 0 0