Lauwersland Online - Vooruitkijkend onderzoek naar het Participatiebeleid van de rekenkamers Bedum en Het Hoogeland

donderdag 13 december 2018

Voor­uit­kij­kend onder­zoek naar het Parti­ci­pa­tie­be­leid van de reken­ka­mers Bedum en Het Hoog­e­land

De samen­wer­kende reken­ka­mer­com­mis­sies van Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond hebben op dinsdag 11 december hun laatste onder­zoek aan de raden van deze gemeenten aange­boden. Het onder­zoek gaat over de toekom­stige aanstu­ring van het parti­ci­pa­tie­be­leid door de raad van de nieuwe gemeente Het Hoge­land.