De Afûk, de Admi­ra­li­teits­dagen, Lân fan Taal en Cultu­rele Hoofd­stad Donostia / San Sebas­tian nodigen u van harte uit voor de opening van het Tosta-festival in Dokkum. Gede­pu­teerde Sietske Poepjes opent het Tosta-festival om 13:00 uur op De Markt.

De middag begint met de opening van de Tosta-tentoon­stel­ling op De Markt en het maken van een levend mozaïek op de Barge­merk. Daarna zijn er op De Markt verschil­lende work­shops en optre­dens van onder anderen Marit & Pa, Metz & Mulder en Baba Live.

’s Avonds om 19:00 uur speelt de Baskyske band Oreka TX. Ook op zaterdag en zondag is er van alles te doen, te zien en te horen in de Tosta Village.

Op zaterdag 3 september om 19:00 uur speelt de Tosta-band - een gele­gen­heids­band met muzi­kanten uit de zeven Tosta regio’s - op de Bargemerk.

U bent van harte welkom, de toegang is gratis!

Over Tosta

Tosta is een initi­a­tief van Cultu­rele Hoofd­stad 2016 Donostia / San Sebas­tian en is een samen­wer­king tussen zeven regio’s in Europa waar een kleine taal wordt gesproken: Basken­land, Galicië, Wales, Corn­wall, Ierland, Schot­land en Fryslân.

Bezoek voor meer infor­matie over het Tosta-festival de website’s www.admiraliteitsdagen.nl/tosta en www.tosta2016.eu !

Media: Baski­sche Band Oreka TX
© Carles Porta
Tekst: © Mirjam Vellinga