LAUWERSLAND ONLINE - Vrijdag 29 juni: Stiltemoment in de kerk van Zuurdijk

Vrijdag 29 juni: Stil­te­mo­ment in de kerk van Zuur­dijk

Op vrijdag 29 juni om 16:00 is er weer een Stil­te­mo­ment in de kerk van Zuur­dijk.

Ds. Tinus Gerrits uit Leens steekt om 16:00 uur een kaars aan, er wordt geïm­pro­vi­seerd op het geres­tau­reerde Rohl­fing­orgel, Tinus Gerrits zal een korte toelich­ting uitspreken, leest de psalm en dan is er stilte… Tot slot leest Hans Robertus de psalm in het Gronings.

De stil­te­mo­menten volgen de numme­ring van de psalmen. Er werd ooit begonnen met psalm 1. Op 29 juni zal het stil­te­mo­ment in het teken staan van psalm 43. Peri Kim bespeelt het orgel en zal op de melodie van psalm 43 impro­vi­seren.

Bezoe­kers zijn van harte welkom om te luis­teren en de stilte mee te beleven. Een unieke gele­gen­heid om het orgel te horen en deze bijzon­dere kerk te zien.

De kerk is de komende maanden - bij goed weer - altijd open om te bezoeken!


Kerk Zuur­dijk
Hoofdweg 43
9966 VB Zuur­dijk

Datum: vrijdag 29 juni 2018
Tijd: 16:00 - 17:00 uur

Kosten: de entree is gratis