Lauwersland Online - "Waark" speelt "Ik goa noar Tahiti" op Landgoed Verhildersum in Leens

"Waark" speelt "Ik goa noar Tahiti" op Landgoed Verhildersum in Leens

In het kader van het Werk­man­jaar 2015 speelt de thea­ter­groep "Waark" op 4 november 2016 de voor­stel­ling "Ik goa noar Tahiti" in de Muse­um­boer­derij op Land­goed Verhil­dersum in Leens.

"Ik goa noar Tahiti": een voor­stel­ling over de drama­ti­sche laatste dagen van de Groningse kunste­naar, drukker en dichter Hendrik Nico­laas Werkman. Zeventig jaar geleden, drie dagen voor de bevrij­ding van Groningen, werd Werkman samen met negen anderen bij Bakke­veen door de Duit­sers gefu­sil­leerd.

Het stuk is een toneel­be­wer­king van het scenario dat Ger Beuken­kamp in 1992 schreef voor een film met Hans Dagelet in de rol van Werkman. Deze film is meer­malen inter­na­ti­o­naal bekroond. Speciaal voor "Waark" heeft Beuken­kamp het script bewerkt voor theater. In deze productie van "Waark" speelt voor het eerst een Neder­lands­talig perso­nage: een primeur voor dit Groningse gezel­schap!

Schijn­baar zonder reden wordt Hendrik Werkman drie dagen voor het einde van de Tweede Wereld­oorlog in zijn atelier aan de Lage der A inge­re­kend door twee uit Amsterdam gevluchte SD-ers. Daarmee kijkt Werkman de dood in de ogen. Terwijl ze tergend lang­zaam omhoog klimmen naar Hendriks werk­plaats – een drukker is bij voor­baat verdacht in de oorlog – probeert Hendrik zich vrij te pleiten, te ontsnappen en uit te vinden waar hij in ‘s hemels­naam van wordt beschul­digd.

Voor­af­gaand aan de voor­stel­ling zal Jikke van der Spek een lezing geven over leven en werk van Hendrik Nico­laas Werkman. Jikke van der Spek is co-auteur van het boek "Werkman Leven & Werk" en maakte als gast­con­ser­vator voor het Groninger Museum de expo­sitie over het werk van H.N. Werkman.


Lezing

Kosten: € 4,00 — Vrienden van Verhil­dersum kunnen de lezing gratis bijwonen
Datum: vrijdag 4 november 2016
Tijd: 19:00 — 19:30 uur

Voorstelling

Kosten: € 10,00
Datum: vrijdag 4 november 2016
Tijd: 20:00 uur

Kaarten voor de voor­stel­ling zijn te bestellen via Waark (info@waark.nl)


Muse­um­boer­derij Verhil­dersum
Dijk­stil­sterweg 4
9965 TH Leens

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter !