Lauwersland Online - Waddenbank voor Pieterburen

Waddenbank voor Pieterburen

Wethouder Herwil van Gelder van de gemeente De Marne onthult op vrijdag 7 april om 12:30 uur in Pieter­buren de Wadden­bank van het project Kiek over Diek bij het bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust van Het Groninger Land­schap.

De zin "Ain Pron­k­je­wail in golden raand…" uit het Gronings volks­lied is van toepas­sing op de Wadden­banken die op verschil­lende plaatsen langs de Groningse kust worden geplaatst, zoals bijvoor­beeld in Zout­kamp en Pieter­buren. De banken zijn voor een deel inge­legd met een patroon van deels spie­ge­lende tegel­tjes. Samen met de afge­beelde vogels verwijzen ze naar het Wadden­ge­bied met haar getijden en steeds wisse­lende licht en lucht­spie­ge­lingen. De achter­kant van de banken vertelt iets over het speci­fieke gebied waar de bank komt te staan.

Op de bank voor Pieter­buren zijn de gebeur­te­nissen van de Kerst­vloed van 1717 op fanta­sie­volle wijze verbeeld. Leer­lingen van de boven­bouw van OBS De Getijden hebben, na een gastles over dit onder­werp van arche­o­loog Anne van den Heuvel, prach­tige teke­ningen gemaakt die verwerkt zijn op de bank.

De bank is gemaakt door vrij­wil­li­gers uit de regio. Zij konden hier­voor de werk­plaats van Ability in Wehe — den Hoorn gebruiken. Het bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust in Pieter­buren is gekozen als locatie om de bank te plaatsen. Dit bezoe­kers­cen­trum van Het Groninger Land­schap is een start­punt voor acti­vi­teiten langs de Groninger Wadden­kust en is daarom een mooie locatie voor de Wadden­bank.

Foto: © Het Groninger Land­schap