LAUWERSLAND ONLINE - Wandelexcursie langs een oude meander van de Hunze

Wandelexcursie langs een oude meander van de Hunze

Op woensdag 27 juni orga­ni­seert Het Groninger Land­schap een wandel­ex­cursie langs een oude meander van de Hunze in het weide­ge­bied tussen Adorp en Hars­sens­bosch.

De rivier de Hunze stroomde ooit door het Drents moeras­ge­bied en het Gronings wier­den­land­schap. Het prach­tige weide­ge­bied tussen Adorp en Hars­sens­bosch is een mooi voor­beeld van het histo­ri­sche Reit­diep­ge­bied waar vele sporen van de Hunze en van vroege ontwik­ke­lingen zoals borgen en wierden te vinden zijn.

We lopen dwars door de weilanden en bezoeken ook het geres­tau­reerde boer­de­rijtje op Hars­sens­bosch waar een perma­nente tentoon­stel­ling over de historie van het land­schap is inge­richt.


Kerkje van Adorp
Torenweg 4
9774 PJ Adorp

Datum: woensdag 27 juni 2018
Tijd: 18:30 — 21:00 uur

Kosten: deel­name is gratis en aanmelden via www.groningerlandschap.nl is gewenst


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


Foto: © Geert Job Sevink
© Het Groninger Land­schap