Op zaterdag 21 juli organiseert Het Groninger Landschap een wandeling naar de eendenkooi Nieuw Onrust in de Westpolder bij Vierhuizen.

Wandeling naar de eendenkooi Nieuw Onrust in de Westpolder

Op zaterdag 21 juli orga­ni­seert Het Groninger Land­schap een wande­ling naar de eenden­kooi Nieuw Onrust in de West­polder bij Vier­huizen.

De wande­ling start bij bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust in Pieter­buren en gidsen van Het Groninger Land­schap nemen u mee voor een kijkje bij de eenden­kooi. De huifkar van Het Groninger Land­schap brengt u terug naar Pieter­buren.

Eendenkooi Nieuw Onrust

Nieuw Onrust is één van de twee over­ge­bleven nog opera­ti­o­nele eenden­kooien in de provincie Groningen. Nieuw Onrust werd in 1898 aange­legd bij de gelijk­na­mige boer­derij in de West­polder, vlakbij zee.

Nieuw Onrust is rond 1899 gegraven in opdracht van vier akker­bou­wers en sinds 1979 eigendom van Het Groninger Land­schap. De kooi bestaat uit een kooibos, vier vang­pijpen en een gegraven plas in het midden. De locatie is perfect, zo vlak achter de wadden­dijk. Dit is een zoge­heten zeekooi, ideaal voor het vangen van in de herfst over­trek­kende eenden. Tijdens de trek houden eenden vaak de kust aan. Op het wad en de kwel­ders vinden ze voedsel waarna ze in de kooi neer­strijken voor rust en zoet water.


Bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust
Hoofd­straat 83
9968 AB Pieter­buren

Datum: zaterdag 21 juli 2018
Tijd: 10:00 — 16:00 uur

Kosten: € 6,00 voor Bescher­mers van Het Groninger Land­schap (€ 10,00 voor niet-Bescher­mers) en aanmelden via www.groningerlandschap.nl is verplicht


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


Foto: Geert Job Sevink
© Het Groninger Land­schap