LAUWERSLAND ONLINE - Wandeling van Pieterburen naar Luchtwachttoren 7O1 in Warfhuizen

Wandeling van Pieterburen naar Luchtwachttoren 7O1 in Warfhuizen

Op zaterdag 30 juni orga­ni­seert Het Groninger Land­schap een wande­ling van Pieter­buren naar de Lucht­wacht­toren 7O1 in Warf­huizen.

De wande­ling van circa 11 kilo­meter start bij bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust in Pieter­buren. Aange­komen in Warf­huizen kunt u de lucht­wacht­toren beklimmen en een gids van Team Wadden­kust vertelt u over de geschie­denis van de lucht­wacht­toren. De huifkar van Het Groninger Land­schap brengt u terug naar Pieter­buren.

Luchtwachttoren 7O1

Tijdens de Koude Oorlog speurden vrij­wil­li­gers van het Korps Lucht­wacht­dienst (KLD) op deze mili­taire uitkijk­toren het lucht­ruim af. Ze keken uit naar vijan­dige Russi­sche vlieg­tuigen die lager vlogen dan de radar kon waar­nemen. De toren was van 1955 tot 1968 in gebruik. Nu is het één van de negen­tien nog bestaande lucht­wacht­to­rens in Neder­land en vormt een opval­lend land­mark in het eeuwen­oude wier­den­land­schap. Het Groninger Land­schap heeft bij de restau­ratie in 2017 verdwenen inte­ri­eur­delen terug­ge­bracht, zoals het lucht­wacht­in­stru­ment en het meubi­lair in de schuilnis.


Bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust
Hoofd­straat 83
9968 AB Pieter­buren

Datum: zaterdag 30 juni 2018
Tijd: 10:15 — 16:00 uur

Kosten: € 6,00 voor Bescher­mers van Het Groninger Land­schap (€ 10,00 voor niet-Bescher­mers) en aanmelden via www.groningerlandschap.nl is verplicht


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


© Het Groninger Land­schap