Lauwersland Online - Wat gaat het worden Het Hogeland, Hunsingo of Marenland

Wat gaat het worden? Het Hogeland, Hunsingo of Marenland

670 inzendingen. Dat is de oogst van de BMWE-gemeenten voor een naam voor de nieuwe gemeente.

In totaal zijn er 243 verschillende namen ingediend. Een onafhankelijke selectiecommissie heeft er daar drie uit geselecteerd die aan de gestelde eisen voldoen en bij het nieuwe gebied passen. In alfabetische volgorde zijn dat: Het Hogeland, Hunsingo en Marenland.

De commissie heeft de namen vandaag gepresenteerd aan de burgemeesters en secretarissen van de vier gemeenten. Het eindwoord is nu aan de inwoners: zij kiezen de uiteindelijke naam.

Inwoners aan zet

Alle inwoners uit de gemeente vanaf 16 jaar krijgen een brief thuisgestuurd met daarin een link naar een website. Daar kunnen ze aangeven welke naam hen het meest aanspreekt. De naam die de meeste stemmen krijgt, wordt de naam van de nieuwe gemeente.

Inwoners die geen internet hebben, kunnen hun keuze schriftelijk doorgeven. Stemmen kan tot 22 maart 2017; de nieuwe naam wordt in april bekendgemaakt.

“Ik ben ontzettend benieuwd op welke naam de uiteindelijke keus valt”, aldus burgemeester Marijke van Beek. “Ik hoop dat alle inwoners hun stem laten horen, zodat we zeker weten dat de nieuwe naam door zo veel mogelijk mensen gedragen wordt”.

Selectie

Tot 7 februari 2017 konden mensen een naam indienen via de websites en balies van de vier gemeenten. Een onafhankelijke selectiecommissie, bestaande uit Johannes Lindenbergh, Stijn van Genuchten, Michel Aaldering, Rens Kalsbeek en Sascha van der West, heeft alle ingediende namen beoordeeld. Daarbij is gekeken naar het aantal keren dat een naam is ingediend en naar de vooraf vastgestelde criteria. De commissie heeft drie namen geselecteerd; in alfabetische volgorde zijn dit:

Het Hogeland

De selectiecommissie vindt het een chique en poëtische naam die ook historisch bekend is en veel gebruikt wordt. Het is een naam met een positieve uitstraling en ambitie.

Hunsingo

Dit is een historische naam die al eeuwen met deze regio verbonden is en bovendien grotendeels overeenkomt met het gebied van de nieuwe gemeente. “Het is een krachtige naam. Een naam met karakter, die de gemeente op de kaart zet”, aldus de commissieleden.

Marenland

Over Marenland geeft de selectiecommissie aan dat het een sterke, heldere naam is. “Maren zijn grotendeels natuurlijk ontstane waterlopen die het gebied afwateren; ze zijn een belangrijk natuurhistorisch kenmerk en vormen het landschap. De maren vormen het verbindende element tussen de vier oude gemeenten”.

De definitieve naam wordt in april 2017 bekendgemaakt.