Weel­de­rige Wierde: Kinder­rond­lei­ding en -work­shop

Muse­um­kaart­actie: houders van een Muse­um­kaart doen gratis mee!

Er hangen mooie schil­de­rijen van Matthijs Röling op de tentoon­stel­ling Weel­de­rige Wierde… maar wat zie je eigen­lijk? En zou je dit zelf ook kunnen?

Kom op vrijdag 21 of zondag 30 juli naar Museum Wier­den­land om het te ontdekken tijdens de speciale kinder­rond­lei­ding door de tentoon­stel­ling. Direc­teur Heidi Renkema en kinder­gids Gertien van Rhijn leiden je rond en daarna ga je zelf met verf aan de slag. Misschien is er ook nog tijd voor de puzzel­tocht over deze schil­de­rijen…

Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar en hun (groot)ouders.

Klik hier voor meer infor­matie over de expo­sitie Weel­de­rige Wierde.


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 — 621 524

Datum: vrijdag 21 juli en zondag 30 juli 2017
Tijd: 14:00 — 16:00 uur

Kosten: € 5,00 inclu­sief mate­ri­alen, bezit­ters van een Muse­um­kaart doen gratis mee!

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Openings­tijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !