Lauwersland Online - Werken aan dorpen in De Marne

Werken aan dorpen in De Marne

Gemeente De Marne gaat samen met de dorpen aan de slag om de vitaliteit en de leefbaarheid te versterken en de kwaliteit van leef- en woonomgeving te verhogen. De gemeenteraad heeft besloten om hiervoor ruim 1,6 miljoen euro beschikbaar te stellen.

De gemeente wil ruim 1,6 miljoen euro investeren in de vitaliteit en leefbaarheid van de dorpen en wil in samenhang daarmee de kwaliteit van de leef- en woonomgeving verhogen. Het project Werken aan de Dorpen moet hieraan uitvoering geven. De gemeenteraad heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld en een groot deel van het budget wordt aangevraagd via de NCG-regeling Leefbaarheid van Kansrijk Groningen.

Doel van het project is om samen met de – in totaal 21 dorpen – tot gedragen dorpsplannen te komen. Om de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen en omgeving te ondersteunen, wil de gemeente samen met onder andere dorpsbelangen kijken waar de woon- en leefomgeving extra kwaliteit kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan dorpsentree’s, Veilig door De Marne en landschappelijk groen. Binnenkort zijn er gesprekken om de kansen en knelpunten te bespreken.

Vóór 15 oktober 2017 moeten de plannen ingediend worden en deze plannen moeten op korte termijn realiseerbaar zijn. Een van de criteria is namelijk dat het binnen nu en 2019 in uitvoering kan. Er staan deskundigen klaar op het gebied van civiel techniek, groen, stedenbouwkunde, verkeer, leefbaarheid en vitaliteit om te helpen deze plannen concreet te maken. De gemeente geeft in combinatie hiermee ook uitvoering aan onderdelen van beleidsplannen.

Mochten de plannen niet binnen het project Werken aan de Dorpen realiseerbaar zijn dan wordt er gekeken of er wellicht andere mogelijkheden zijn om aan deze plannen toch uitvoering te geven.

© Gemeente De Marne


Lauwersland Online - Werken aan dorpen in De Marne

Foto’s: Openbare parkeerplaats in Leens | © Lauwersland Online