Lauwersland Online - Werken van Anna Tiemersma in bezoekerscentrum Waddenkust

Werken van Anna Tiemersma in bezoekerscentrum Waddenkust

Het Groninger Land­schap expo­seert van 26 augustus tot 1 november werken van Anna Tiemersma in het bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust in Pieter­buren.

Anna Tiemersma vindt haar inspi­ratie in het Groninger land­schap. Graag dwaalt zij door het Hoge­land, langs het Reit­diep, de Wadden­kust met haar kwel­ders. Zij geniet van de rust en onrust van de natuur, de geluiden van de wind, het water, van de vele vogels, maar ook van het omge­keerde, de stilte van het alleen­zijn. De ene keer leidt dit tot een wat meer realis­tisch werk, maar vaker tot wat abstracter.


Bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust
Hoofd­straat 83
9968 AB Pieter­buren


Bezoekerscentrum Waddenkust

Bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust is van april tot november van dinsdag tot en met zondag geopend van 13:00 — 17:00 uur.

Parkeer­ge­le­gen­heid: Bij het Zeehon­den­cen­trum, op een paar minuten lopen van het bezoe­kers­cen­trum.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Land­schap