Lauwersland Online - Werkgevers en vrijwilligersorganisaties presenteren vacatures tijdens laatste Reuring van 2016

Werkgevers en vrijwilligersorganisaties presenteren vacatures tijdens laatste Reuring van 2016

Werk­plein Ability in Winsum orga­ni­seert op dinsdag 6 december de laatste "Reuring in de Tent" van dit jaar.

Tijdens de Reuring zijn werk­ge­vers met vaca­tures aanwezig en kunnen werk­zoe­kenden hun curri­culum vitae (cv) laten checken en/of deel­nemen aan een work­shop. Dit met als doel om de kansen op betaald werk te vergroten.

Je inzetten als vrij­wil­liger kan ook een opstap zijn naar betaald werk en daarom is het Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk aanwezig om infor­matie te geven over de moge­lijk­heden van vrij­wil­li­gers­werk als je werk­zoe­kend bent. Zo kan het verrichten van vrij­wil­li­gers­werk in de over­brug­gings­pe­riode van ‘studie naar werk’ of van ‘werk naar werk’ bijdragen aan het behoud van het werk­ritme en het verbreden van je netwerk. Ook biedt vrij­wil­li­gers­werk moge­lijk­heden voor re-inte­gratie, loop­baan­o­ri­ën­tatie en het opdoen van werk­er­va­ring. Kortom, vrij­wil­li­gers­werk staat goed op het CV!

Elke maand zijn er andere vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties aanwezig tijdens de Reuring. Deze keer infor­meren Terra Winsum (school voor vmbo-groen, het Groene Lyceum en Prak­tijk­on­der­wijs), Zorgor­ga­ni­satie De Noor­der­brug, Museum Wier­den­land en Kring­loop­winkel GoudGoed/Werkpro over hun werk­zaam­heden en vrij­wil­li­gers­va­ca­tures.

Dus zoek je betaald – of vrij­wil­li­gers­werk? Iedereen is van 10:00 tot 12:00 uur welkom op het Werk­plein Ability aan het Ubbo. J. Mans­holt­plein 2 in Winsum.


Werk­plein Ability
Ubbo J. Mans­holt­plein 2
9951 BX Winsum

Datum: dinsdag 6 december 2016
Tijd: 10:00 — 12:00 uur

Bezoek voor meer infor­matie de website www.werkpleinability.nl !