Lauwersland Online - Wethouder Van Gelder van De Marne kandidaat wethouder in Leeuwarden

Wethouder Van Gelder van De Marne kandidaat wethouder in Leeuwarden

Vanmiddag om 15:00 uur vindt er in Leeu­warden een pers­con­fe­rentie plaats waarin bekend wordt gemaakt dat wethouder Herwil van Gelder kandi­daat wethouder is voor PAL Groen­Links in Leeu­warden.

De gemeente Leeu­warden is met ingang van 1 januari 2018 herin­ge­deeld met een aantal omlig­gende gemeenten en daarom zal er een nieuw college moeten aantreden. Op 17 januari zal de instal­latie van het nieuwe college in Leeu­warden plaats­vinden. Pas op dat moment zal de benoe­ming van Van Gelder defi­ni­tief zijn en zal hij zijn wethou­der­schap van de gemeente De Marne verruilen voor dat van de gemeente Leeu­warden. In 2006 is Van Gelder gestart als raadslid en sinds 2010 is hij wethouder in de gemeente De Marne.

"Wethouder worden voor PAL Groen­Links in Leeu­warden is een prach­tige kans die ik niet kan laten liggen. Tege­lij­ker­tijd kijk ik terug op een mooie en bijzon­dere periode in De Marne. Ik ben trots op wat we als college en samen met de raad hebben bereikt voor de inwo­ners en het gebied."

Vanaf januari 2019 zal de gemeente De Marne samen met de gemeenten Bedum, Winsum en Eems­mond opgaan in de nieuwe gemeente Het Hoge­land.

© Gemeente De Marne