Lauwersland Online - Textieldagen Verhildersum: Wonen en Leven met Textiel

Textieldagen Verhildersum: Wonen en Leven met Textiel

Tijdens de Textiel­dagen op 27 en 28 mei op Land­goed Verhil­dersum in Leens staat textiel centraal, van woon­tex­tiel tot kleding, maar ook hand­werk­tech­nieken, life­style en styling. Van histo­risch textiel tot de nieuwste mode. Om te zien, te ervaren, te leren, te voelen en te kopen. Een inspi­re­rend weekend waar enthou­si­aste mensen laten zien wat hen bezig­houdt en hoe u deze nieuwe ideeën kunt vorm­geven en inte­greren in uw huis.

Het bekende textiel­weekend op Land­goed Verhil­dersum is uitge­breid. Met bijzon­dere stand­hou­ders, nieuwe onder­werpen, work­shops, demon­stra­ties, lezingen, rond­lei­dingen, muziek en heel veel inspi­re­rende ideeën. Over het hele Land­goed bruist het van de acti­vi­teiten.

Lauwersland Online - Textieldagen Verhildersum: Wonen en Leven met Textiel

Wandel met een deskun­dige door de Borg en hoor allerlei wetens­waar­dig­heden over wonen en textiel in de 19e eeuw. Of ontdek wat een inte­ri­eur­ont­werper voor u kan doen. Bekijk oude inte­ri­eur­stukken die na 100 jaar terug zijn op Verhil­dersum. En ervaar hoe een stoel een gedaan­te­ver­wis­se­ling onder­gaat of leer welke effecten u met schil­der­tech­nieken kunt bereiken…

In de Muse­um­boer­derij kunt u ontdekken hoe oude kostuums gemaakt werden. Voor kinderen zijn er speciale acti­vi­teiten, zoals "een kind kan de wasch doen…", waarbij kinderen kunnen ervaren hoe vroeger de was gedaan werd. Ook bij een work­shop stem­pelen kunnen de kinderen aanschuiven.

Lauwersland Online - Textieldagen Verhildersum: Wonen en Leven met Textiel

Bij de Muse­um­boer­derij vindt u veel hand­werk­kraam­pjes met mate­riaal, kant en klare producten, enzo­voort. Enthou­si­aste mensen vertellen over hun hand­werk, de tech­nieken en patronen en delen graag hun kennis met u. Er zijn veel demon­stra­ties, zoals stip­werk, kant­klossen, droog- en nat vilten, nuno vilt, borduren en weven. En schuif aan bij een lezing over damast en leer alles over de was en wasbe­han­de­ling in vroeger tijden. Of over zijde in Zuid-Afrika of borduren in Namibië.

Bij het Arbei­ders­huisje kunt u zien hoe het arbei­ders­gezin er rond 1900 woonde en werkte. Bij de Borg staan de stand­hou­ders met mate­riaal op het gebied van wonen, styling en life­style.

En natuur­lijk is er live­mu­ziek, om de feest­vreugde te verhogen. Ook de inner­lijke mens wordt niet vergeten. Rust even uit in het Muse­um­café met een kop koffie of thee met iets lekkers. Of ga heer­lijk lunchen in het grand­café Korensant Verhil­dersum.


Land­goed Verhil­dersum
Wierde 40
9965 TB Leens
tele­foon: 0595 — 571 430

Datum: zaterdag 27 en zondag 28 mei 2017
Tijd: 10:30 — 17:00 uur
Kosten: er geldt een toeslag van € 1,50 op de normale entree­prijs

Bezoek voor meer infor­matie de website www.verhildersum.nl !

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend.