Lauwersland Online - Workshop composteren bij Het Groninger Landschap

Workshop composteren bij Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap orga­ni­seert op zaterdag 22 oktober om 09:30 uur de work­shop "Compos­teren — recepten voor het voeden van de bodem".

Wat doe je met je groente-, fruit- en tuin­afval? Daar maak je een bodem­ver­be­te­raar van voor een bloei­ende en groei­ende tuin. In deze work­shop leer je hoe je dit doet door te gaan compos­teren. Het is net als koken: zorg voor de juiste ingre­di­ënten, volg het recept, af en toe roeren en je krijgt heer­lijke voeding voor de bodem!

Deze work­shop is voor iedereen die van zijn groen- en tuin­afval vrucht­bare grond wil maken. Je krijgt uitleg en prak­ti­sche tips over compos­teren en je ontvangt een werk­boek waarmee je thuis stap voor stap aan de slag kunt gaan.


Land­goed Coen­ders­borch
Oudeweg 15
9364 PP Nuis

Datum: zaterdag 22 oktober 2016
Tijd: 09:30 — 12:00 uur

Kosten: Deel­name is gratis!
Aanmelden: via www.groningerlandschap.nl — acti­vi­teiten


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Land­schap