Lauwersland Online - Workshop De podiumangst voorbij in Leeuwarden

Workshop "De podiumangst voorbij" in Leeuwarden

Voor de derde keer orga­ni­seert Plan M in Leeu­warden de work­shop “De podi­um­angst voorbij”. Deze work­shop is bedoeld voor iedereen die zich­zelf presen­teert in de breedste zin van het woord. Musici, koor­zan­gers, solisten, spre­kers en zelfs solli­ci­tanten kunnen tijdens deze work­shop in een kleine groep hun zenuwen leren over­winnen. Aanmelden kan nog via www.ellenbakker.frl.

Bakker werkt vanuit de stel­ling dat leren omgaan met je eigen zenuwen hoort bij de voor­be­rei­dingen van een toppres­tatie. Het zou heel gewoon moeten zijn. Net als studeren, repe­teren en de juiste kleding aanschaffen. Toch denken we van zenuwen vaak dat het er nu eenmaal bij hoort en schenken we er daarom geen aandacht aan. Tijdens de work­shop kijken de deel­ne­mers hoe hun podi­um­angst ontstaat en wat die teweeg brengt. Vervol­gens krijgen ze hand­vatten en coaching om er op een nieuwe, bevrij­dende manier mee om te gaan. Met als doel: zelf­ver­trouwen en (podium)vrijheid. De work­shop duurt twee dagdelen en er is tijd en ruimte voor indi­vi­duele aandacht.

Samenwerking

Ellen Bakker werkt ruim 25 jaar als zelf­standig zang­coach en coacht zowel amateurs als profes­si­o­nals. Naast het zingen heeft ze zich verdiept in de mentale uitda­gingen waar musici en spre­kers bij optre­dens mee te maken krijgen. Het is deze kennis die zij in de work­shops Podi­um­angst over­brengt op de deel­ne­mers.

Plan M is een initi­a­tief van Saskia Zoet en Wietske Zoet­hout, respec­tie­ve­lijk piano- en dwars­fluit­do­cent. Sinds 2014 bundelen deze enthou­si­aste vrouwen hun krachten om samen muzi­kale bele­ve­nissen te orga­ni­seren. Zo willen ze actieve muziek­lief­heb­bers van alle leef­tijden meer kennis en bele­ving bieden. Dit doen ze graag samen met andere collega’s.

Lauwersland Online - Workshop De podiumangst voorbij in Leeuwarden

[hr]

Plan M
Dirk Bouts­straat 36
8932 CE Leeu­warden

Datum: zaterdag 18 maart 2017
Tijd: 10:00 — 17:00 uur
Kosten: € 55,- per persoon, inclu­sief lunch (max. 10 deel­ne­mers)

Infor­matie en aanmelden: www.ellenbakker.frl ; info@ellenbakker.com ; 06 — 5393 3832

[hr]

Ellen Bakker

Ik ben zang­do­cente, vocal coach, work­shop­leider, zangeres en lief­hebber van mensen en allerlei soorten zang. Op mijn negende ontdekte ik mijn grote passie. Met zingen kon ik mensen raken, laten genieten, iets nieuws laten beleven. Vanaf mijn vijf­tiende wilde ik daar alles over leren wat ik te pakken kon krijgen. Op het conser­va­to­rium kwam daar het lesgeven bij. Eerst alleen omdat het moest, later omdat ik er mijn brood mee kon verdienen. Nog wat later omdat het het aller­leukste is om te doen.

Het moment waarop ik me reali­seerde hoe mooi het was om mijn kennis en kunde door te geven aan anderen, hoe veel inspi­ratie het mij gaf om anderen te laten groeien, zorgde voor een grote omme­keer in mijn leven. Ik had mijn drijf­veer gevonden.