Lauwersland Online - Workshop Kaarsen maken in Museum Wierdenland

Work­shop Kaarsen maken in Museum Wier­den­land

De lange, gezel­lige avonden komen er weer aan. De tijd van veel lichtjes in huis. Lichtjes van bijvoor­beeld kaarsen. Kom op zondag 5 november naar Museum Wier­den­land in Ezinge en maak je eigen kaars!

Het gebruik van kaarsen is al heel oud. Vroeger, toen de mensen nog geen elek­tri­ci­teit hadden, was het de belang­rijkste licht­bron in huis. Maar de kaars is nog véél ouder: in Italië werden ze al in de prehis­torie gemaakt. Geen kaarsen zoals wij die nu kennen, maar kaarsen gemaakt van een stuk touw dat in olie of vet werd gedoopt.

Op zondag 5 november gaan wij ook kaarsen maken. Niet van touw en olie, maar… van bijenwas! Een kaars voor jezelf of als cadeautje voor iemand anders. Een kaars voor een beetje licht in de donkere dagen van het jaar.

De work­shop Kaarsen maken is geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar. Jongere kinderen mogen ook aan de slag, maar dan onder bege­lei­ding van een volwas­sene.


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 — 621 524

Datum: zondag 5 november 2017
Tijd: 14:00 — 16:00 uur

Kosten: € 5,00 | Bezoe­kers met een Muse­um­kaart: € 2,50 | inclu­sief entree museum en koffie/thee
Aanmelden: per e-mail via boekingen@wierdenland.nl (voor vrijdag 3 november)

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Openings­tijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!