Lauwersland Online - Workshop Kaas maken in Museum Wierdenland

Workshop Kaas maken in Museum Wierdenland

Al 2500 jaar wonen er boeren op de wierden en terpen van Noord-Neder­land. Ze verbouwden gewassen als gerst, vlas en duiven­bonen (een soort tuin­boon) en ze hielden vee. Paarden, schapen, kippen, varkens maar ook veel koeien. Sommige boeren hadden wel 40 koeien. Van de melk werd onder andere kaas gemaakt.

Tijdens opgra­vingen in het Wier­den­land­schap van Noord-Neder­land zijn verschil­lende voor de regio unieke aarde­werken kaas­zeven gevonden. De kaas­zeven zijn nog tot en met 30 oktober te zien op de tentoon­stel­ling Het Wier­den­menu.

Tijdens een work­shop Kaas maken onder bege­lei­ding van Heidi Renkema, direc­teur van Museum Wier­den­land, zal met zelf (na)gemaakte kaas­zeven van Groninger klei kaas worden gemaakt op de oude "wier­den­ma­nier". Voor het kruiden van de kaasjes worden eerst wilde planten verza­meld die al eeuwen in dit gebied voor­komen.

Heidi Renkema zal ook allerlei wetens­waar­dig­heden vertellen over het voed­sel­pa­troon en de land­bouw ten tijde van de wierden.

U bent welkom om aan deze inte­res­sante work­shop deel te nemen!


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 — 621 524

Datum: zaterdag 29 oktober 2016
Tijd: 10:00 — 13:00 uur

Kosten: € 20,00
Aanmelden: via boekingen@wierdenland.nl !

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Openingstijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!