Lauwersland Online - Workshop rolstoelduwen voor vrijwilligers in de gemeente Zuidhorn

Workshop rolstoelduwen voor vrijwilligers in de gemeente Zuidhorn

De vraag naar vrij­wil­li­gers voor het bezoeken van eenzame ouderen neemt toe. Het gaat om vrij­wil­li­gers die ouderen thuis of in zorg­in­stel­lingen bezoeken om samen een kopje koffie te drinken, de dag door te nemen of om een wande­ling te maken. Vaak gaat het om ouderen die niet meer in staat zijn om zelf­standig een stukje te lopen en gebruik moeten maken van een rolstoel.

Het lopen achter een rolstoel vraagt enige handig­heid en schrikt soms vrij­wil­li­gers af. Een reden voor het Steun­punt Welzijn gemeente Zuid­horn en Vrij­wil­li­gers­werk Zuid­horn om samen met Zonne­huis Ooster­gast en De Nieuwe Wierde Grijpskerk een work­shop rolstoelduwen te orga­ni­seren.

Deze work­shop wordt gegeven door Gerlinde Roorda, ergo­the­ra­peut van Zonne­huis Ooster­gast, tijdens de Week van Zorg en Welzijn op donderdag 16 maart 2017 in het Cultu­reel Centrum Zuid­horn. Tijdens de work­shop ervaart u zelf hoe het is om in een rolstoel te zitten, krijgt u infor­matie en tips over het gebruik van een rolstoel en hoe u aandacht geeft aan diegene die in de rolstoel zit.

De work­shop vindt plaats in twee afzon­der­lijke sessies name­lijk van 13:30 tot 15:00 uur of van 15:30 tot 17:00 uur en is voor mantel­zor­gers, vrij­wil­li­gers, maat­schap­pe­lijke stagi­aires en poten­tiele vrij­wil­li­gers die graag tijdens een inter­ac­tieve work­shop tips en trucs krijgen over het duwen van een rolstoel.

Aanmelden voor de work­shop kan tot 15 maart door een mail te sturen naar steunpuntwelzijn@swgz.nl. Bij de aanmel­ding graag uw naam en de voor­keur voor de tijd van de work­shop vermelden. Aan deel­name zijn geen kosten verbonden.

De orga­ni­satie hoopt vele belang­stel­lenden, jong en oud, te mogen begroeten!