Lauwersland Online - Workshop STEM voor sprekers en zangers

Workshop "Stem" voor sprekers en zangers

Op zondag 20 november orga­ni­seert zang­coach Ellen Bakker in Tern­aard een work­shop STEM voor iedereen die veel eist van zijn/haar stem en verwacht dat die het altijd doet. Deze keer wordt de work­shop geleid door gast­do­cent Alex Boon.

De deel­ne­mers gaan ervaren hoe het is om hun stem te laten klinken zonder enig sociaal filter, dus volkomen vrij van eisen en wensen. En ze gaan deze keer níét zingen. Aanmelden via www.ellenbakker.frl kan nog tot 17 november.

Wie dag in dag uit zijn/haar stem profes­si­o­neel gebruikt ontwik­kelt gaan­deweg allerlei gewoontes wat betreft de klank en de inspan­ning die het spreken kost. Om die patronen te door­breken daagt Alex Boon de deel­ne­mers uit met veelal licha­me­lijke oefe­ningen, waar­door de stem uit zijn gebaande paden treedt. Met soms verras­sende – en af en toe licht hila­ri­sche, — gevolgen.

Alex Boon heeft jaren­lange erva­ring met de stemmen van zeer uiteen­lo­pende spre­kers. Niet de wense­lijke stem, maar simpelweg de persoon­lijke, mense­lijke stem is daarbij zijn uitgangs­punt. Als initi­a­tief­nemer van Rond Je Stem werkt hij voor instel­lingen en bedrijven, gezel­schappen en (beroeps-)verenigingen, als trainer, coach en docent.

Ellen Bakker is vooral bekend van de open zang­work­shops, het coachen van indi­vi­duele zangers en koren, en team­buil­dings­work­shops bij bedrijven. Boon en Bakker kennen elkaar van hun werk bij de Acteer­studio in Den Haag. Ze delen hun enthou­si­asme voor de mense­lijke stem en het bijdragen aan gezond stem­ge­bruik.


BenThuis Tern­aard
Nijbu­orren 16
9145 RL Tern­aard

Datum: zondag 20 november 2016
Tijd: 14:00 — 17:00 uur

Kosten: € 35,00 per persoon inclu­sief koffie/thee/taart
Aanmelden: via www.ellenbakker.frl of info@ellenbakker.com !


Ellen Bakker

Ik ben zang­do­cente, vocal coach, work­shop­leider, zangeres en lief­hebber van mensen en allerlei soorten zang. Op mijn negende ontdekte ik mijn grote passie. Met zingen kon ik mensen raken, laten genieten, iets nieuws laten beleven. Vanaf mijn vijf­tiende wilde ik daar alles over leren wat ik te pakken kon krijgen. Op het conser­va­to­rium kwam daar het lesgeven bij. Eerst alleen omdat het moest, later omdat ik er mijn brood mee kon verdienen. Nog wat later omdat het het aller­leukste is om te doen.

Het moment waarop ik me reali­seerde hoe mooi het was om mijn kennis en kunde door te geven aan anderen, hoe veel inspi­ratie het mij gaf om anderen te laten groeien, zorgde voor een grote omme­keer in mijn leven. Ik had mijn drijf­veer gevonden.