Lauwersland Online - Workshop zangtechniek voor koorzangers

Workshop zangtechniek voor koorzangers

Op zaterdag 8 april orga­ni­seert vocal coach Ellen Bakker in Tern­aard voor de tweede keer een work­shop zang­tech­niek voor koor­zan­gers.

Ervaren koor­zan­gers die de eerste gemist hebben, kunnen makke­lijk instromen in de tweede. Voor rela­tief oner­varen zangers bestaat er de moge­lijk­heid om in te stromen. De work­shop is ook geschikt voor diri­genten. Deel­ne­mers kunnen zich nog opgeven via www.ellenbakker.frl. De groep blijft klein, zodat er tijd is voor indi­vi­duele aandacht.

Onder zang­tech­niek vallen alle licha­me­lijke inspan­ningen die het zingen makke­lijker, leuker en mooier maken. Daarbij komen ook de hersenen aan bod. Het werken in een groep bevor­dert het begrip en versnelt het oppakken van de nieuwe tech­nieken. In de eerste work­shop assis­teerden de deel­ne­mers elkaar en leerden ook van elkaars erva­ring. De reac­ties achteraf waren zeer enthou­siast.

Ellen Bakker, die dit jaar vijf­en­twintig jaar in het vak zit, begon als kind met zingen in een koor en heeft daar altijd affi­ni­teit mee gehouden. Ze geeft koor­work­shops in binnen- en buiten­land, op het gebied van tech­niek, uitspraak, bele­ving en uitstra­ling.


BenThuis Tern­aard
Nieuw­buurt 16
9145 RM Tern­aard

Datum: zaterdag 8 april 2017
Tijd: 14:00 — 17:00 uur
Kosten: € 30,00 per persoon inclu­sief koffie/thee/taart

Aanmelden: via www.ellenbakker.frl of 06 — 5393 3832


Ellen Bakker

Ik ben zang­do­cente, vocal coach, work­shop­leider, zangeres en lief­hebber van mensen en allerlei soorten zang. Op mijn negende ontdekte ik mijn grote passie. Met zingen kon ik mensen raken, laten genieten, iets nieuws laten beleven. Vanaf mijn vijf­tiende wilde ik daar alles over leren wat ik te pakken kon krijgen. Op het conser­va­to­rium kwam daar het lesgeven bij. Eerst alleen omdat het moest, later omdat ik er mijn brood mee kon verdienen. Nog wat later omdat het het aller­leukste is om te doen.

Het moment waarop ik me reali­seerde hoe mooi het was om mijn kennis en kunde door te geven aan anderen, hoe veel inspi­ratie het mij gaf om anderen te laten groeien, zorgde voor een grote omme­keer in mijn leven. Ik had mijn drijf­veer gevonden.