2017 Lauwersland Online - "Wy binne yn Dokkum net fan sûker"

"Wy binne yn Dokkum net fan sûker"

"Wat fantas­tisch dat jullie hier alle­maal zijn, ondanks de regen." Dat zei Xander de Buisonjé gister­avond tijdens de Night of the Praams in Dokkum. Duizenden mensen kwamen op dit unieke concert van de Admi­ra­li­teits­dagen af en dat is bijzonder te noemen, want het regende pijpen­stelen toen de show begon.

De weers­om­stan­dig­heden maakten het voor de orga­ni­satie span­nend omdat het onzeker was of het tech­nisch gezien alle­maal goed zou gaan. Ook was het nog maar de vraag hoe het publiek op de regen zou reageren. "Het publiek verdient een dikke tien. We zijn iedereen zeer dank­baar dat ze er waren.", zegt voor­zitter Jan-Michiel van der Gang van de Admi­ra­li­teits­dagen.

Het concert werd vanwege de harde regen een kwar­tier uitge­steld. Precies een uur later werd het droog. Het werd een bijzon­dere avond met prach­tige muziek van het Admi­ra­li­teits­or­kest. Lokale en regi­o­nale artiesten wisselden elkaar af met de lande­lijke artiesten Sharon Doorson en Xander de Buisonjé. Vooral Xander wist de sfeer er goed in te brengen. De mensen op de kade, het publiek op de skût­sjes, maar ook de burge­meester en commis­saris op het staten­jacht: iedereen ging uit z’n dak!

Opval­lend dit jaar was de spec­ta­cu­laire licht­show. Ook is het elke keer weer mooi om te zien dat de lande­lijke artiesten zo enthou­siast zijn over het publiek en het podium in Dokkum. "De artiesten zijn echt onder de indruk van onze stad.", aldus Jan-Michiel van der Gang. Hij sloot de avond op het hoofd­po­dium af met de woorden: "Ze weten nu alle­maal: Wy binne yn Dokkum net fan sûker."

Publiek op de Markt helemaal los

Nieuw dit jaar was het tweede podium op de Markt waar lief­heb­bers van het alter­na­tieve geluid in de tent konden genieten van bands als Cans­haker Pi, Rats on Rafts, Iguana Death Cult, The Home­sick, OOO, Kinoo en Exit­light Empire. Ook hier was het de hele avond druk en er heerste een goede sfeer. Vooral tijdens de slotact van Iguana Death Cult ging het publiek hele­maal los. "Het was een fantas­ti­sche avond. Geweldig dat bands die normaal op Lowlands staan nu in Dokkum te zien waren.", zegt orga­ni­sator Gert Jan de Beer. Back­stage was de sfeer volgens hem ook super­ge­zellig en de eerste contacten voor volgend jaar zijn alweer gelegd. Het is dan ook de bedoe­ling om dit festival in 2018 verder uit te bouwen.

Volop activiteiten en mooi weer

Vandaag is er weer van alles te doen in Dokkum. Lekker eten, straat­the­ater, veel skût­sjes en andere bijzon­dere schepen, spec­ta­cu­laire acti­vi­teiten met snelle boten en jetski-stunt­shows, gratis rond­vaarten en rond­lei­dingen, een kabel­baan over het water, een kunst- en brocante markt en voor de (kleine) kinderen is er een speciaal plein inge­richt met een spring­kussen, ballenbak, schmink en suiker­spinnen. Vergeet de primeur van het zeero­vers­lied (uit 1630!) niet vanmiddag om 15:00 uur op de Grote Breed­straat en voor lief­heb­bers van bier: Vanaf 16:00 uur vindt de eerste Speci­aal­bier­proe­verij plaats in de Grote Kerk.

Ook vanavond is er op beide podia weer een avond­vul­lend muziek­pro­gramma met onder andere Nielson, Jeroen van der Boom, Miss Montreal en de cover­band Jetset. De weers­voor­spel­lingen zijn voor vandaag goed, dus de orga­ni­satie verwacht dat het vandaag nog wel eens gezellig druk kan worden in de stad!

Bezoek voor het volle­dige programma de website www.admiraliteitsdagen.nl !

Op de foto: Ondanks de regen werd de opening van de Admi­ra­li­teits­dagen 2017 me de Night of the Praams een groot succes.

Foto: © Marit Anker