Op Paas­maandag is op Land­goed Verhil­dersum in Leens tradi­tie­ge­trouw de vraag "Wie vinden de gouden- en zilveren eieren?". Mede dankzij het prach­tige weer kwamen onge­veer 500 kinderen en hun bege­lei­ders zoeken naar de eitjes. De kinderen zwermden uit over de tuinen en singels rond de Borg onder aanvoe­ring van de grote én kleine paas­haas.