Lauwersland Online - Zaken die uw aandacht vragen - Zuidhorn

is een uitgave van Druk­kerij Hekkema in Zuid­horn. De 80ste jaar­gang met weke­lijks 12.500 exem­plaren wordt iedere dinsdag huis-aan-huis bezorgd in de voor­ma­lige gemeente Zuid­horn. Op internet gaat de "Zaken die uw aandacht vragen" op Lauwers­land Online verder om ook de inwo­ners van de gemeenten Het Hoge­land, Noard-east Fryslân en Eems­delta te infor­meren!

Kring­loop­winkel De Snuf­fel­schuur | Elke zaterdag open van 10:00 tot 16:00 uur | Dorps­straat 26 in Enum­atil Huis­ont­rui­mingen, zolder- en schuur­op­rui­mingen, inboe­de­lop­koop | De Ritse­laar | deritselaar@ziggo.nl | 0594 - 505 757 | 06 - 3070 6179 Iedere vrij­dag­avond van 19:30 tot 20:00 uur: Stil­te­bij­een­komst in de Dorps­kerk aan de Jelle­maweg in Zuid­horn