Lauwersland Online - Zeer geslaagde High Tea voor vrijwilligers in de gemeente Winsum

Zeer geslaagde High Tea voor vrijwilligers in de gemeente Winsum

Op woens­dag­middag 23 november orga­ni­seerde het Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk Winsum in samen­wer­king met de gemeente Winsum een gezel­lige High Tea voor vrij­wil­li­gers.

De High Tea werd gehouden in de fees­te­lijk aange­klede Ober­gumer kerk. Deze was afge­laden vol met vrij­wil­li­gers die zich inzetten voor onder andere dorps­huis, dorps­be­langen, buurt­ver­e­ni­ging, kerk, belan­gen­or­ga­ni­satie, sport­ver­e­ni­ging, dorps­krant, museum of zorg­in­stel­ling. Een groot deel van de aanwe­zigen zet zich zelfs in voor meer­dere orga­ni­sa­ties in de gemeente Winsum of daar­buiten.

Na het welkomst­woord van wethouder Marc Verschuren, waarin hij namens het college van de gemeente Winsum de waar­de­ring uitsprak voor de belan­ge­loze inzet van de vrij­wil­li­gers, werd thee en koffie uitge­ser­veerd en konden vrij­wil­li­gers genieten van lekkere hapjes. De middag werd aange­kleed met inter­ac­tief theater van Thea­ter­groep Auth & Tiek.

De orga­ni­satie ontving vele enthou­si­aste reac­ties van de vrij­wil­li­gers en kijkt terug op een zeer geslaagde middag.