Lauwersland Online - Zet de toon voor het Sjongfestival

dinsdag 20 april 2021

Zet de toon voor het Sjongfestival

In 2021 is er geen regu­lier Sjong­fes­tival, in plaats daarvan komt Omrop Fryslân Tsjil met een speciale serie waarin Raynaud Ritsma een nieuw liedje bedenkt en maakt met school­klassen. Het format is bedoeld als alter­na­tief voor het tradi­ti­o­nele festival door de gevolgen van de corona­crisis. Voor dit unieke concept wordt de hulp inge­roepen van alle Friese basis­scholen, er moeten zoveel moge­lijk tonen verza­meld worden. Daar kan iedereen bij helpen.

De tonen zullen de rode draad door de uitzen­dingen vormen. Daarom is de oproep ook om zoveel moge­lijk verschil­lende tonen in te sturen. Van een fietsbel tot een dwars­fluit, van een schreeuw tot een saxo­foon, van een zang­toon tot een deur die dicht­klapt, alles is moge­lijk. De oproep geldt voor alle kinderen, maar natuur­lijk mogen ouders en opa’s en oma’s ook meedoen.

De tonen kunnen voor 9 mei inge­zonden worden naar info@sjongfestival.frl, het beste is om dat met WeTransfer te doen. Zorg dat je je geluid inzendt in de vorm van een filmpje. Graag hori­zon­taal filmen en zorg dat het geluid duide­lijk hoor­baar is.

Sjong­fes­tival, de online hitfabriek

Het programma, met de titel Sjong­fes­tival, draait om het plezier van muziek maken en het inspi­reren van scholen tot (Fries) muziek­on­der­wijs. Vier scholen krijgen de opdracht om met hulp van twee profes­si­o­nals in een dag een liedje te maken. Ze krijgen de keuze uit rock, country, dance en hiphop. De tekst schrijven ze zelf, over een onder­werp dat ze belang­rijk vinden. Daar­naast worden kijkers geïn­spi­reerd met een educa­tieve explai­ners voor in de klas.

Vanaf 17 mei is het Sjong­fes­tival maan­dags te zien via Youtube.com/tsjil, Instagram.com/Tsjil_, Omropfryslan.nl/tsjil en de Omrop Fryslân Tsjil-app.

Orga­ni­satie Sjongfestival

Het Sjong­fes­tival is een twee­jaar­lijkse talen­ten­jacht voor basis­scholen. Leer­lingen uit groep 6, 7 en/of 8 vormen een koor en zingen zo mooi moge­lijk een Fries lied. Bij het Sjong­fes­tival werken Cedin, Keunstwurk/SAKO, de Afûk en Omrop Fryslân samen om de grootste Friese muziek­wed­strijd voor basis­scholen neer te zetten. Het Sjong­fes­tival draagt bij aan de ambitie Taal­plan Frysk 2030.

Media: © Jan Bensliman
Tekst: © Sjongfesival