Trotse hoofd­sponsor brengt tevens de
Ziggo eBattle F1
naar hét mari­tieme festival van Neder­land

Ziggo kondigt met trots aan hoofd­sponsor te zijn van Admi­ra­li­teits­dagen in Dokkum. Dit jaar heeft zij wederom een exclu­sief gasten­pro­gramma opgezet om mensen met een beper­king het evene­ment te laten beleven als VIP op het schip De Markol, geleid door de Maat­schap­pe­lijk Verant­woord Onder­nemen (MVO)-gedachte. Daar­naast brengt Ziggo de Ziggo eBattle F1-truck naar Dokkum op zaterdag 8 en zondag 9 september. Hierin kunnen bezoe­kers gedu­rende het hele weekend gratis plaats­nemen in een gloed­nieuwe Play­seat en proberen om de snelste ronde­tijd neer te zetten.