Lauwersland Online - Wie zingt mee in Bedum op eerste kerstochtend?

Wie zingt mee in Bedum op eerste kerstochtend?

Sinds 1988 is het traditie in Bedum: in alle vroegte loopt een groep mensen samen met muziek­ver­e­ni­ging Wilhel­mina op eerste kerstoch­tend al kerst­liedjes zingend door Bedum. Initi­a­tief­nemer Tinus Smit roept iedereen op zich ook dit jaar weer aan te sluiten: "De sfeer is ieder jaar weer onbe­schrijf­lijk."

"Het is even vroeg opstaan, maar wie eenmaal heeft meege­daan, is er volgend jaar weer.", zegt Tinus Smit. Al ruim 25 jaar coör­di­neert hij de vroege zang­tocht door Bedum op eerste kerstoch­tend. Elk jaar is het weer erg gezellig vertelt hij. "Vorig jaar waren we met een groep van zo’n honderd mensen. En het is opval­lend hoe goed de jeugd elk jaar weer verte­gen­woor­digd is." Tinus hoopt dit jaar weer op zo veel moge­lijk mensen.

Wie mee wil mag op 25 december om 05:45 uur naar Alegunda Ilberi komen. De groep wordt daar in tweeën verdeeld zodat op zo veel moge­lijk plekken in Bedum gezongen kan worden. De ene groep gaat "nieuw" Bedum in en de andere groep "oud" Bedum.

De wande­ling begint om 06:00 uur en is afge­lopen rond 07:45 uur waarna nog een paar liederen gezongen worden voor de bewo­ners en het perso­neel van Alegunda Ilberi. Tot slot wordt de groep hier getrak­teerd op koffie met kren­ten­brood.