Domies Toen - de bota­ni­sche tuin in Pieter­buren - biedt een podium voor amateur­mu­sici. Op zondag 11 juli is er weer Muziek in Toen.

Carla da Silva (zang en accor­deon) en Marjo­lijn Mellema (viool en zang) verzorgen een programma met Jiddi­sche muziek: liederen en instru­men­taal. De muziek is uitbundig, dan weer verstild en inge­togen. Het Jiddi­sche lied weer­spie­gelt de vele aspecten van het dage­lijkse leven en kent vaak poëti­sche teksten. Carla en Marjo­lijn maken deel uit van de groep Klezmer & Co uit Groningen.

Het optreden zal plaats­vinden in de tuin en het publiek kan op de paden zitten. Buiten de paden is te belas­tend voor de bijzon­dere planten in de tuin. Ook als ze uitge­bloeid en niet meer zicht­baar zijn, zijn ze heel kwets­baar. Domies Toen is een bota­ni­sche tuin en museum, de planten vormen de collectie! Een prachtig podium tussen alle bloei­ende en geurende planten …

Het optreden is afhan­ke­lijk van het weer. Mocht het onver­hoopt geen mooi weer zijn dan wordt er gepro­beerd om een nieuwe datum te plannen.

Domies Toen

Hoofd­straat 76
9968 AG Pieterburen

Datum: zondag 11 juli 2021
Tijd: van 14:00 tot 15:00 uur

Domies Toen is het hele jaar door geopend voor bezoek. Het terras van de thee­schen­kerij is van donderdag tot en met zondag open voor koffie, thee en gebak.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.domiestoen.nl !