Lauwersland Online - Zondagsopenstelling winkels gemeente Westerkwartier

donderdag 14 februari 2019

Zondags­open­stel­ling winkels gemeente Wester­kwar­tier

In het coali­tie­ak­koord van de gemeente Wester­kwar­tier zijn afspraken gemaakt over de zondags­open­stel­ling van de winkels. Dit heeft er in gere­sul­teerd dat de raad van de gemeente Wester­kwar­tier de Veror­de­ning winkel­slui­tings­tijden 2019 op woensdag 13 februari 2019 heeft vast­ge­steld. De nieuwe regels uit deze veror­de­ning gelden vanaf zaterdag 16 februari 2019.