Lauwersland Online - Zuidhorn een weekend lang in actie voor Serious Request!

Zuidhorn een weekend lang in actie voor Serious Request!

Het is bijna zover: Serious Request, de groot­scheepse inza­mel­actie van 3FM voor het Rode Kruis, staat op het punt van beginnen. Ook Zuid­horn laat zich weer zien en orga­ni­seert voor de vierde keer een Serious Request in Zuid­horn!

Op vrij­dag­avond 16 december zal om 20:00 uur het start­schot klinken in het Johan Smit Park. Dan begint de vertrouwde 24-uurs wande­les­ta­fette waarbij de deel­ne­mende groepen onop­hou­de­lijk wandelen om geld in te zamelen voor slacht­of­fers van de stille killer: long­ont­ste­king.

De 24-uurs wande­les­ta­fette is niet het enige dat Zuid­horn zal doen om de strijd tegen long­ont­ste­king te steunen. De orga­ni­satie heeft inwo­ners aange­moe­digd ook eigen acties te bedenken om op zo veel moge­lijk crea­tieve manieren geld in te zamelen. Ook op het terrein zelf zal er genoeg te zien en te beleven zijn. Naast het aanmoe­digen van de wande­laars, is er live muziek aanwezig en is er een rijk aanbod aan eten en drinken. Alles ten goede van Serious Request.

Nieuwe activiteiten

Niet alleen wande­laars kunnen in actie komen, ook de fiets­lief­heb­bers krijgen een podium. De Serious Avond­etappe is een toer­tocht door het prach­tige Middag Humster­land, maar wel in het stik­donker! Deel­nemen aan deze fiets­tocht kan in de cate­gorie racefietsen/mountainbikes of fiet­sen/e-bikes. De af te leggen afstand is circa 20 kilo­meter en deel­nemen kan voor een bedrag van circa € 20,-. Natuur­lijk is verlich­ting verplicht want de groep zal pas starten om 21:00 uur.

Ook nieuw dit jaar is de veiling. Er gaan unieke items onder de hamer die we voor het goede doel mogen veilen, zoals een gesig­neerd Olym­pi­sche Spelen-shirt van Bauke Mollema, Een VIP-arran­ge­ment voor een thuis­wed­strijd naar keuze van FC Groningen en een door de spelers van Donar gesig­neerde basketbal. Er kan vanaf nu al geboden worden op deze items op Markt­plaats. De veiling is ook te vinden via de facebook­pa­gina Serious Request Zuid­horn (@SRZuidhorn). De uitein­de­lijke veiling vindt plaats als de wande­les­ta­fette zater­dag­avond afge­lopen is. Als iemand nog een bijzonder item aan wil bieden, dan wordt dat natuur­lijk zeer gewaar­deerd.

Programmering

Tijdens het weekend valt er voor de bezoe­kers veel te beleven. Op de vrijdag kan men muzi­kaal genieten van onder andere Switch en mannen­koor KUG. Op de zaterdag zijn er verschil­lende acti­vi­teiten voor kinderen. De dag zit vol met verschil­lende optre­dens vol zang en dans, slag­werk­groep Procus­sion en als afsluiter Mealox. Op de zondag is er weer de Serious kerk­dienst die het weekend fees­te­lijk afsluit.

Aanmelden voor de wande­les­ta­fette en avond­etappe? Ga naar www.sportinzuidhorn.nl.
Heb jij ook een initi­a­tief, veilin­gitem of wil jij meehelpen, mail ons dan!

Foto: © Arend Jan Zwart­eveen Foto­grafie | Foto­school Zuid­horn