Lauwersland Online - Zuppa Futsal - zaalvoetballen voor iedereen!

Zuppa Futsal — zaalvoetballen voor iedereen!

Jeugd en jongeren (jongens en meisjes) uit de gemeente Zuid­horn hoeven zich deze herfst­va­kantie niet te vervelen en kunnen weer voluit aan de bak tijdens het "Zuppa Futsal" zaal­voet­bal­toer­nooi.

Op maandag 23, dinsdag 24 én woensdag 25 oktober wordt in sporthal de Quick­silver S. te Zuid­horn het zaal­voet­bal­toer­nooi "Zuppa Futsal 2017!" geor­ga­ni­seerd. Net als voor­gaande jaren wordt dit toer­nooi geor­ga­ni­seerd door combi­na­tie­func­ti­o­naris Bart Brandts Buys van Stich­ting Welzijn gemeente Zuid­horn.

In lijn met de succes­volle edities van voor­gaande jaren hebben Bart en de buurt­jon­ge­ren­wer­kers gekozen voor vier leef­tijds­ca­te­go­rieën verdeeld over 3 dagen!

Doelgroep

Je kan als deel­nemer hele­maal zelf je droom­team formeren. Een team bestaat uit maxi­maal 7 spelers. Een team kan bijvoor­beeld bestaan uit vrienden, klas- en/of ploeg­ge­noten maar het is ook moge­lijk een team samen te stellen van vrienden uit de straat of zelfs uit een ander dorp.

Op basis van de gemid­delde leef­tijd van het team kies je aan welke leef­tijds­ca­te­gorie kan worden deel­ge­nomen.

Houd reke­ning met de verschillen in dagen en tijden:
• 14–15 jaar — maandag 23 oktober (12:00 — 16:00 uur)
• 16–17+ jaar — maandag 23 oktober (19:00 — 22:30 uur)
• 10–11 jaar — dinsdag 18 oktober (09:30 — 13:30 uur)
• 12–13 jaar — maandag 17 oktober (09:30 — 13:30 uur)

Opgeven

Deel­ne­mers kunnen hun eigen team samen­stellen en aanmelden op de website www.sportinzuidhorn.nl. De kosten bedragen 1 euro per persoon. De orga­ni­satie hoopt teams te verwel­komen uit alle dorpen van de gemeente.

Een laatste tip van de orga­ni­sa­toren: zorg dat je er snel bij bent want vol = vol!

Foto: © Gino Wiemann