Lauwersland Online - Zuurdijk gaat los tijdens NLdoet

Zuurdijk gaat los tijdens NLdoet

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart orga­ni­seert het Oranje Fonds de lande­lijk vrij­wil­li­gers­actie NLdoet. De inwo­ners van Zuur­dijk hebben de handen ineen­ge­slagen en gaan zaterdag 11 maart hele­maal los.

Er wordt gewerkt op de dieren­weide, de Struun­speul­toen en de begraaf­plaats. De start is om 10:30 uur in de kerk met koffie en wat lekkers. Daar worden de taken in overleg verdeeld en krijgt men uitleg over het "hoe en wat" er gebeuren gaat. De lunch is voor alle werk­groepen en wordt geza­men­lijk in Billeke de Beer genut­tigd.

Er is dit jaar dus veel te doen, en daarmee voor elk wat wils!

Wie wil meehelpen?

Er zijn al veel opgaven, maar er kunnen natuur­lijk altijd mensen bij. Wil je meehelpen? geef je dan per e-mail (in verband met de cate­ring) op bij Dorps­be­langen Zuur­dijk, dbzuurdijk@gmail.com.

Je kan aangeven wat je graag wilt doen en er volgt nog overleg over even­tueel gereed­schap…